Giảm giá!
Rắc nối cáp HDMI vuông gócRắc nối cáp HDMI vuông gócRắc nối cáp HDMI vuông gócRắc nối cáp HDMI vuông gócRắc nối cáp HDMI vuông gócRắc nối cáp HDMI vuông góc

Rắc nối cáp HDMI vuông góc


50.000 ₫ 30.000 ₫

Chống gãy cáp HDMI, chuyên phục vụ cho TIVI treo tường……


 Rắc nối cáp HDMI vuông góc

Rắc nối cáp HDMI vuông góc

  Rắc nối cáp HDMI vuông góc

Chống gãy cáp HDMI, chuyên phục vụ cho TIVI treo tường……
Lưu ý có tất cả 4 loại, hướng rắc khác nhau, khi đặt mua các bạn nên xem kĩ và nói rõ loại cần mua (1,2,3 hay 4)

Loại ngắn: 70.000VNĐ (thường dùng cho tivi có rắc HDMI phía sau)

 Rắc nối cáp HDMI vuông góc

Rắc nối cáp HDMI vuông góc

 Rắc nối cáp HDMI vuông góc

Rắc nối cáp HDMI vuông góc

 Rắc nối cáp HDMI vuông góc

Rắc nối cáp HDMI vuông góc

Loại dài: 100.000VNĐ (thường dùng cho tivi có rắc HDMI bên ria)

 Rắc nối cáp HDMI vuông góc

Rắc nối cáp HDMI vuông góc

 Rắc nối cáp HDMI vuông góc

Rắc nối cáp HDMI vuông góc

 Rắc nối cáp HDMI vuông góc

Rắc nối cáp HDMI vuông góc