phich-cam-chan-det-xoay_1

Phích cắm chân dẹt XOAY


15.000 ₫

Phích cắm chuẩn chân dẹt, chân cắm có thể xoay trái hoặc xoay phải cho phù hợp từng ổ cắm, đặc biệt là các ổ cắm 3 chân rất khó chịu 😀


phich-cam-chan-det-xoay_1

Phích cắm chuẩn chân dẹt, chân cắm có thể xoay trái hoặc xoay phải cho phù hợp từng ổ cắm, đặc biệt là các ổ cắm 3 chân rất khó chịu 😀
phich-cam-chan-det-xoay_2 phich-cam-chan-det-xoay_3

Đặc biệt chân cắm thiết kế bắt ốc đấu dây rất thông minh, dễ dàng, chắc chắn không như các phích cắm thông thường.

phich-cam-chan-det-xoay_6 phich-cam-chan-det-xoay_4 phich-cam-chan-det-xoay_5

Công suất chịu tải 250V/10A

Chất liệu: ABS chống cháy
phich-cam-chan-det-xoay_7