Giảm giá!
phu-kien-chuyen-doi-may-khoan-thanh-may-cat_v1

Phụ kiện chuyển đổi máy khoan thành máy cắt, máy cưa V1


30.000 ₫80.000 ₫ 30.000 ₫60.000 ₫

Bộ phụ kiện dùng để lắp vào máy khoan tay, chuyển đổi máy khoan thành máy cắt, máy cưa

Clear
Mã: N/A Danh mục:

Bộ phụ kiện dùng để lắp vào máy khoan tay, chuyển đổi máy khoan thành máy cắt, máy cưa

phu-kien-chuyen-doi-may-khoan-thanh-may-cat_1

Bộ cơ bản (không bao gồm lá chắn bảo vệ)

phu-kien-chuyen-doi-may-khoan-thanh-may-cat_2 phu-kien-chuyen-doi-may-khoan-thanh-may-cat_3

phu-kien-chuyen-doi-may-khoan-thanh-may-cat_7

phu-kien-chuyen-doi-may-khoan-thanh-may-cat_v11

Bộ đầy đủ (đã bao gồm lá chắn bảo vệ)

phu-kien-chuyen-doi-may-khoan-thanh-may-cat_6

phu-kien-chuyen-doi-may-khoan-thanh-may-cat-v1_12

phu-kien-chuyen-doi-may-khoan-thanh-may-cat_8

CÓ 2 LOẠI: Trục kẹp đầu khoan đường kính 10mm và 6mm

(Cả 2 loại trục đầu ren để lắp lưỡi cắt, lưỡi cưa đều có đường kính là 9mm)

phu-kien-chuyen-doi-may-khoan-thanh-may-cat-v1_14

phu-kien-chuyen-doi-may-khoan-thanh-may-cat-v1_13

Chọn loại:

Bộ cơ bản (không có lá chắn), Bộ đầy đủ (có lá chắn), Lá chắn bảo vệ V2

Chọn kích thước:

Trục đường kính 6mm, Trục đường kính 10mm