Sạc điện thoại trên ô tô đa năngSạc điện thoại trên ô tô đa năngSạc điện thoại trên ô tô đa năngSạc điện thoại trên ô tô đa năng

Sạc điện thoại trên ô tô đa năng


80.000 ₫

Ngoài chức năng cung cấp cổng USB để sạc điện thoại, sản phẩm còn cung cấp thêm cổng 220VAC để cắm các loại sạc điện thoại.


 Sạc điện thoại trên ô tô đa năng

  Sạc điện thoại trên ô tô đa năng

Adapter cắm tẩu thuốc trên ô tô.
Ngoài chức năng cung cấp cổng USB để sạc điện thoại như các loại adapter thông thường, sản phẩm còn cung cấp thêm cổng 220VAC để cắm các loại sạc điện thoại.

Lưu ý: Cổng 220VAC chỉ đủ công suất để cắm các loại sạc điện thoại, không sử dụng cho các thiết bị công suất cao như laptop, máy bơm  ô tô,……

 Sạc điện thoại trên ô tô đa năng

 Sạc điện thoại trên ô tô đa năng

 Sạc điện thoại trên ô tô đa năng

 Sạc điện thoại trên ô tô đa năng