Giảm giá!
Bao dong ca can cau V1_1

Báo động cá cắn câu V1


80.000 ₫ 50.000 ₫

Khi có cá căn câu, thiết bị sẽ nháy đèn và kêu lên báo cho bạn biết.


Khi có cá căn câu, thiết bị sẽ nháy đèn và kêu lên báo cho bạn biết.

Với thiết bị này bạn chỉ cần thả câu rồi ngồi hóng mát, không cần phải nhìn chắm chằm vào mồi câu cho mỏi mắt.

Bao dong ca can cau V1_1 Bao dong ca can cau V1_2 Bao dong ca can cau V1_3 Bao dong ca can cau V1_4 Bao dong ca can cau V1_5