adapter-chuyen-doi-1-pin-tieu-aa-thanh-pin-dai-d_1

Bộ 2 adapter chuyển đổi 1 pin tiểu AA thành pin đại D


30.000 ₫

Chuyển đổi pin tiểu AA thành pin đại D. Một số thiết bị sử dụng pin đại D như bộ phận đánh lửa bếp ga, loa đài, đồng hồ….Tuy nhiên nhiều khi để tìm mua được một cục pin đại D là rất khó, đặc biệt là pin sạc D thì gần như không có.


Adapter chuyển đổi 1 pin tiểu AA thành 1 pin đại D.

Một số thiết bị sử dụng pin đại D như bộ phận đánh lửa bếp ga, loa đài, đồng hồ….

Tuy nhiên nhiều khi để tìm mua được một cục pin đại D là rất khó, đặc biệt là pin sạc D thì gần như không có.

 adapter-chuyen-doi-1-pin-tieu-aa-thanh-pin-dai-d_1 adapter-chuyen-doi-1-pin-tieu-aa-thanh-pin-dai-d_2 adapter-chuyen-doi-1-pin-tieu-aa-thanh-pin-dai-d_3