bao-dong-cam-bien-cham-treo-tay-nam-cua_3

Báo động cảm biến chạm treo tay nắm cửa


98.000 ₫

Treo vào khóa cửa, chốt cửa, tay nắm ..hoặc bất cứ vật gì dẫn diện…Khi có người chạm vào vật dẫn điện đó thì còi sẽ hú báo động…….Thế hệ 2 cải tiến nhạy hơn rất nhiều.


bao-dong-cam-bien-cham-treo-tay-nam-cua_1

Treo vào khóa cửa, chốt cửa, tay nắm ..hoặc bất cứ vật gì dẫn diện…Khi có người chạm vào vật dẫn điện đó thì còi sẽ hú báo động…….Thế hệ 2 cải tiến nhạy hơn rất nhiều.

bao-dong-cam-bien-cham-treo-tay-nam-cua_2 bao-dong-cam-bien-cham-treo-tay-nam-cua_3 bao-dong-cam-bien-cham-treo-tay-nam-cua_4