Den pin cam cong USB 1

Đèn pin cắm cổng USB


40.000 ₫

Đèn pin cắm cổng USB của máy tính, cục sạc điện thoại, pin dự phòng…..


Đèn pin cắm cổng USB của máy tính, cục sạc điện thoại, pin dự phòng…..

Kích thước: Đường kính 25mm, cao 35mm

Đèn pin cắm cổng USB

Đèn pin cắm cổng USB

Đèn pin cắm cổng USB

Đèn pin cắm cổng USB

Đèn pin cắm cổng USB

Đèn pin cắm cổng USB