Den pin deo tran 1

Đèn pin đeo trán


90.000 ₫

Đèn pin đeo trán với 3 chế độ sáng, nhỏ gọn, có thể điều chỉnh gấp lên gập xuống 0-90 độ

Mã: dpdt Danh mục:

Đèn pin đeo trán với 3 chế độ sáng: sáng-vừa-chớp

Có thể gấp lên gập xuống 0-90 độ

Sử dụng 3 pin tiểu AAA

Sử dụng led siêu sáng công suất 3W

Den pin deo tran 2

Đèn pin đeo trán siêu sáng TK27

Den pin deo tran 3

Đèn pin đeo trán siêu sáng TK27

Den pin deo tran 4

Đèn pin đeo trán siêu sáng TK27

Den pin deo tran 5

Đèn pin đeo trán siêu sáng TK27

Den pin deo tran 6

Đèn pin đeo trán siêu sáng TK27

Den pin deo tran 7

Đèn pin đeo trán siêu sáng TK27

Den pin deo tran 8

Đèn pin đeo trán siêu sáng TK27

Den pin deo tran 9

Đèn pin đeo trán siêu sáng TK27

Den pin deo tran 10

Đèn pin đeo trán siêu sáng TK27

Den pin deo tran 11

Đèn pin đeo trán siêu sáng TK27