Dieu khien tat bat PC V1_1

Điều khiển từ xa RF bật tắt PC


290.000 ₫

Điều khiển từ xa bật tắt máy tính PC bằng điều khiển RF xuyên tường, xuyên vật cản… Có thể kết hợp với Broadlink RM-Pro để bật tắt bằng điện thoại.


Điều khiển từ xa bật tắt máy tính PC bằng điều khiển RF xuyên tường, xuyên vật cản…

Có thể kết hợp với Broadlink RM-Pro để bật tắt bằng điện thoại.

 

Dieu khien tat bat PC V1_1 Dieu khien tat bat PC V1_2 Dieu khien tat bat PC V1_3