dui-den-e27-cam-dien-day-uon-doi-huong-co-cong-tac_1

Đui đèn E27 cắm điện dây uốn đổi hướng có công tắc


45.000 ₫

Đui đèn xoáy chuẩn E27 – Dây kéo dài uốn cong đổi hướng -Có công tắc tắt bật tiện lợi


Đui đèn xoáy chuẩn E27 – Dây kéo dài uốn cong đổi hướng -Có công tắc tắt bật tiện lợi

dui-den-e27-cam-dien-day-uon-doi-huong-co-cong-tac_1 dui-den-e27-cam-dien-day-uon-doi-huong-co-cong-tac_5

– Đui đèn chuẩn E27

– Dây dài 20cm chịu lực uốn cong đổi hướng bất kỳ

– Có công tắc tắt bật tiện lợi

– Chịu tải đèn: 220V/6A

dui-den-e27-cam-dien-day-uon-doi-huong-co-cong-tac_2 dui-den-e27-cam-dien-day-uon-doi-huong-co-cong-tac_4 dui-den-e27-cam-dien-day-uon-doi-huong-co-cong-tac_3