Dung cu dang ca phe_1Dung cu dang ca phe_2Dung cu dang ca phe_3Dung cu dang ca phe_4Dung cu dang ca phe_5

Dụng cụ đánh cà phê


Sản phẩm dùng để đánh bông cà phê, tạo bọt…..

Danh mục:

Sản phẩm dùng để đánh bông cà phê, tạo bọt…..
Sử dụng pin tiểu.

Kích thước sản phẩm: Chiều dài  21.5cm * chiều rộng 5cm * chiều cao 4.5cm

Dung cu dang ca phe_2 Dung cu dang ca phe_3 Dung cu dang ca phe_4 Dung cu dang ca phe_5