qua-cau-tu-xoay

Quả cầu tự xoay


Quả cầu tự xoay – Đến với mặt trời sáng tạo các bạn nhận được rất nhiều điều thú vị như đồ chơi công nghệ, ảo thuật, quả cầu tự xoay, …


Quả cầu tự xoay – Đến với mặt trời sáng tạo các bạn nhận được rất nhiều điều thú vị như đồ chơi công nghệ, ảo thuật, quả cầu tự xoay, … Sản phẩm quả cầu tự xoay sẽ mang lại đến những niềm vui thú vị cho bạn và mọi người.

Đặc điểm của quả cầu tự xoay :

  • Chỉ cần một điểm tựa 1 cm2 quả cầu sẽ tự xoay mãi…
  • Sử dụng 1 pin tiểu có thể quay suốt 1 tháng….
qua-cau-tu-xoay

Quả cầu tự xoay