gia-xoay-khong-trong-luong

Giá xoay không trọng lượng


Giá xoay không trọng lượng – Những đồ chơi độc đáo như giá xoay không trọng lượng, hành tinh không trọng lượng, … rất nhiều đồ chơi công nghệ được phân phối tại mặt trới sáng tạo.


Giá xoay không trọng lượng – Những đồ chơi độc đáo như giá xoay không trọng lượng, hành tinh không trọng lượng, … rất nhiều đồ chơi công nghệ được phân phối tại mặt trới sáng tạo. Giá xoay không trọng lượng có đặc điểm một bàn xoay bay lơ lửng trên không trung, bạn có thể đặt bật lửa, bao thuốc hoặc bất cứ vật gì lên để cùng xoay…..

gia-xoay-khong-trong-luong

Giá xoay không trọng lượng

VIDEO: