Xau kim chi V2_5

Dụng cụ xâu kim chỉ V2


10.000 ₫

Với sự hỗ trợ của dụng cụ này ai cũng có thể dễ dàng xâu được chỉ vào lỗ kim, nhắm mắt cũng xâu được.

Danh mục:

Với sự hỗ trợ của dụng cụ này ai cũng có thể dễ dàng xâu được chỉ vào lỗ kim, nhắm mắt cũng xâu được.

 

Xau kim chi V2_1 Xau kim chi V2_2 Xau kim chi V2_3 Xau kim chi V2_4 Xau kim chi V2_5