Mach khuech dai am thanh 1

Mạch khuếch đại âm thanh 2*3W


60.000 ₫

Mạch khuếch đại kỹ thuật số 2*3W. Điện áp làm việc 2.5V-5V. Kích thước mini 1,85*2,11cm


– Mạch khuếch đại kỹ thuật số 2*3W

– Điện áp làm việc 2.5V-5V

– Kích thước mini 1,85*2,11cm

Mạch khuếch đại âm thanh 2*3W

Mạch khuếch đại âm thanh 2*3W

Mạch khuếch đại âm thanh 2*3W

Mạch khuếch đại âm thanh 2*3W