Máy chào tự động V1

Máy chào tự động V1


120.000 ₫

Bạn có thể ghi âm lời nói của bạn vào… và để ở cửa mỗi khi có khách vào nó sẽ tự động chào thay bạn “KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH”………


Máy chào tự động V1

Máy chào tự động V1

Máy chào tự động V1

Bạn có thể ghi âm lời nói của bạn vào… và để ở cửa mỗi khi có khách vào nó sẽ tự động chào thay bạn “KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH”………