phich-cam-chan-det-gap-180-do

Phích cắm chân dẹt gấp 180 độ


19.000 ₫

Phích cắm chuẩn chân dẹt, nhíp đồng nguyên chất, chân cắm có thể gấp lên hạ xuống cả về 2 phía cho phù hợp.


Phích cắm chuẩn chân dẹt, nhíp đồng nguyên chất, chân cắm có thể gấp lên hạ xuống cho phù hợp.

Có thể gấp lên hạ xuống vuông góc cả về 2 phía (các mẫu khác chỉ gấp được về 1 phía)

Công suất chịu tải 250V/10A
phich-cam-chan-det-gap-180-do phich-cam-chan-det-gap-180-do_2 phich-cam-chan-det-gap-180-do_3 phich-cam-chan-det-gap-180-do_4 phich-cam-chan-det-gap-180-do_5 phich-cam-chan-det-gap-180-do_6

Video: https://www.youtube.com/shorts/2tvyoRNI-4s