Phich cam chan det gap_1

Phích cắm chân dẹt gấp Xanh


15.000 ₫

Phích cắm chuẩn chân dẹt, nhíp đồng nguyên chất, chân cắm có thể gấp lên hạ xuống cho phù hợp.


Phích cắm chuẩn chân dẹt, nhíp đồng nguyên chất, chân cắm có thể gấp lên hạ xuống cho phù hợp.

Công suất chịu tải 250V/10A

Phich cam chan det gap_1 Phich cam chan det gap_2 Phich cam chan det gap_3