Thiết bị mở cổng sạc iPad

Hiển thị tất cả 1 kết quả

  • Thiết bị mở cổng sạc iPad

    Thiết bị mở cổng sạc iPad

    iPad thường đòi hỏi rất khắt khe về cổng sạc vì vậy thường bạn sẽ không thể sạc được bằng cổng USB ở máy tính, laptop, bộ lưu điện….hoặc nếu sạc được thì sẽ sạc rất chậm. Thiết bị này sẽ khắc phục vấn đề đó giúp bạn..

    50.000 ₫