Giảm giá!
wireless-keypad-ban-phim-dieu-khien-cua-cong_-cua-cuon-khong-day_2

Wireless Keypad – Bàn phím điều khiển cửa cổng, cửa cuốn không dây


1.500.000 ₫ 950.000 ₫

Bảng điều khiển phát sóng RF mở cửa cổng, cửa cuốn bằng password không dây…


Bảng điều khiển phát sóng RF mở cửa cổng, cửa cuốn bằng password không dây 😎
wireless-keypad-ban-phim-dieu-khien-cua-cong_-cua-cuon-khong-day_3
Bạn thường gặp rất nhiều vấn đề khi sử dụng remote??
wireless-keypad-ban-phim-dieu-khien-cua-cong_-cua-cuon-khong-day_5
Với sự hỗ trợ của Wireless Keypad sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề.
Hỗ trợ rất nhiều remote cửa cổng mã nhảy, mã máy tính nổi tiếng và thông dụng trên thị trường (tham khảo bảng trong hình)
wireless-keypad-ban-phim-dieu-khien-cua-cong_-cua-cuon-khong-day_4
Hỗ trợ học lệnh tất cả các loại remote cửa cổng, cửa cuốn, cửa kính và mọi loại remote RF khác mã cố định như điều khiển thiết bị điện, quạt…, hỗ trợ các loại tần số khác nhau.
Mật khẩu để đóng mở cửa là 6 số bất kì có thể tự cài đặt, mỗi nút đặt mật khẩu khác nhau.
Chống nước có thể lắp đặt ngoài trời.
Một bộ có thể điều khiển 2 cửa
……….
wireless-keypad-ban-phim-dieu-khien-cua-cong_-cua-cuon-khong-day_6 wireless-keypad-ban-phim-dieu-khien-cua-cong_-cua-cuon-khong-day_7 wireless-keypad-ban-phim-dieu-khien-cua-cong_-cua-cuon-khong-day_8 wireless-keypad-ban-phim-dieu-khien-cua-cong_-cua-cuon-khong-day_1 wireless-keypad-ban-phim-dieu-khien-cua-cong_-cua-cuon-khong-day_2 dieu-khien-cua-cong-password wireless-keypad-ban-phim-dieu-khien-cua-cong_-cua-cuon-khong-day_9
VIDEO: