Bao dong ca can cau v2_1

Báo động cá cắn câu V2


100.000 ₫

Khi có cá căn câu, thiết bị sẽ nháy đèn và kêu lên báo cho bạn biết.


Khi có cá căn câu, thiết bị sẽ nháy đèn và kêu lên báo cho bạn biết.

Với thiết bị này bạn chỉ cần thả câu rồi ngồi hóng mát, không cần phải nhìn chắm chằm vào mồi câu cho mỏi mắt.

Có núm chỉnh độ nhạy


Bao dong ca can cau v2_2 Bao dong ca can cau v2_3 Bao dong ca can cau v2_4 Bao dong ca can cau v2_5