USB nan dong sac_1

USB nắn dòng sạc


150.000 ₫

Tùy thuộc vào thiết bị cần sạc mà nó sẽ điều chỉnh dòng điện cấp ra cổng USB phù hợp nhất, giúp sạc thiết bị nhanh nhất và bền pin nhất, có màn hình hiển thị dòng sạc.


Tùy thuộc vào thiết bị cần sạc mà nó sẽ điều chỉnh dòng điện cấp ra cổng USB phù hợp nhất, giúp sạc thiết bị nhanh nhất và bền pin nhất.

USB nan dong sac_1

Khi sạc một chiếc điện thoại và một chiếc máy tính bảng qua cùng một cổng USB thì nó sẽ điều chỉnh dòng sạc khác nhau, thông thường máy tính bảng sẽ cần dòng sạc cao hơn điện thoại.

Có màn hình led hiển thị dòng sạc hiện tại.

USB nan dong sac_3

USB nan dong sac_2 USB nan dong sac_4 USB nan dong sac_5